232-301-2136
kursat.arslan@deu.edu.tr
Buca Eğitim Fakültesi
Sosyal Bina, 2.Kat 207, İzmir
 • Ana Sayfa
 • Hakkımda
 • Blog
 • İletişim
 • Ders Kayit
 • Giriş
  E-mail Adresi:
  Şifre:
Hiçlik önce, yokluk sonradır. İkisi bazen birbirine kolayca karıştırılabilir. Kederimizin bir kısmıda bundandır.  Anonim
SPSS'de T-testi için Etki Değerini (Effect Size) Hesaplama Kürşat Arslan tarafından eklenen son blog yazısı (3.12.2019)
Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. SPSS ve Arduino özel ilgi alanım.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin aktif çıktıları

Yayınlanma: 16 Nisan, 2018 Güncellenme: 19 Nisan, 2018

Bu bölümde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yaptığımız projeler ve eğer varsa projeler sonucu elde ettiğimiz verilerden ortaya çıkan çalışmalar paylaşılacaktır. 

Proje Adı Proje Ekibi
Dokuz Eylül’de Bahar Temizliği

Gizem ASLAN*, Nur DÖNMEZ, Ceren TOPUZ, Rahman GÜNGÖR, Dr. Öğt. Üyesi Kürşat Arslan**
* Proje Sorumlusu
**Proje Danışmanı

Bir Kitap da Sen Oku Dokuz Eylül Üniversitesi Görme Engelliler birimi projesi

Devamı için Tıklayın

Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. SPSS ve Arduino özel ilgi alanım.

C# Uygulamaları

Yayınlanma: 2 Nisan, 2018 Güncellenme: 7 Mayıs, 2018

Bu bölümde amaç şimdiye kadar programlama II (C#) derslerimde yaptığım örnekleri sadece öğrencilerimle değil aynı zamanda sizlerle de paylaşmak. Aşağıda liste halinde göreceğiz örneklerin detayları için ilgili başlığa tıklamanız yeterli. Umarım faydalı bir kaynak olur. 

1 C# da windows benzeri Hesap Makinesi Uygulaması
2 C# da random fonksiyonunu kullanma ve bir örnek soru
3 2018-2019 Programlama II (c#) vize sınav sorusu
4 c# da fonksiyon oluşturma ve kullanma
5 c# da fonksiyon kullanımı 2
6 c# da timer nesnesinin kullanımı ve bir örnek
7 C# ta çalışma zamanlı (dinamik olarak) form nesneleri oluşturma

 

Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. SPSS ve Arduino özel ilgi alanım.

İngilizce öğreniyorum

Yayınlanma: 21 Mart, 2018 Güncellenme: 31 Mart, 2018

İngilizce’nin Önemi ve İngilizce Öğrenmenin Püf Noktaları

Bilindiği üzere, İngilizce Dünya çapında en fazla konuşulan dil. Farklı ülkelerdeki birçok insanın rahatlıkla iletişim kurmasını sağlayan İngilizce, özellikle profesyonel hayatta büyük önem arz ediyor. İngilizce’nin önemi hem seyahatlerimizde, hem iş hayatımızda hem de akademik hayatımızda kendisini gösteriyor. Her dil gibi, İngilizce öğrenmenin de kendine ait püf noktaları var. Bu yazımızda, sizinle İngilizce öğrenmenin püf noktalarını paylaşacağız. Öncelikle kendinizi tanımanız çok önemli. Devamı için Tıklayın

Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. SPSS ve Arduino özel ilgi alanım.

SPSS ile İstatistik Analizler ve APA ya göre yorumlanması

Yayınlanma: 15 Şubat, 2018 Güncellenme: 5 Aralık, 2018

Bu bölümde daha önce yaptığım, Türkçe yada İngilizce olarak hazırladığım istatistiksel analizler ve bu analizlerin sonuçlarının APA formatında nasıl raporlandığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Her bir başlık altında en az bir test için detaylıca bir verip yorumlamasının nasıl yapalacağını ve APA formatından nasıl raporlanacağını anlatmaya çalışacağım. Analiz yaptığım testlerden bazıları:

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive statistics)

Tanımlayıcı istatistikler çalışmada elde edilen verilerin temel özelliklerini ortaya koymak için kullanılırlar: bu başlık altında gelellikle ortalama, standart sapma, ortanca ve yüzde gibi değerler verileri daha anlamlı hale düşürtürecek şekilde sunulur.  Genellikle grafikler ve tablolar kullanılır. 

Normallik Testleri (Normality tests)

Bu testlerin temel amacı verilerin normal dağılım gösrerip göstermediğini test etmektir. bu testtler sonucu elde edilen veriler ışığında ikinci test yöntemi seçilebilir. Bir çok istatistiksel analizin yapılabilmesi için ön şart oluştururlar.  Normalik ttestlerinden bazıları, Kolmogorov-Smirnov (K-S)  testi, Shapiro-Wilk testi, skewness ve kurtosis testleridir.  Bu testlerin seçimi çeşitli değişkenlere bağlıdır. 

Devamı için Tıklayın

Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. SPSS ve Arduino özel ilgi alanım.

2017 BAP projemiz - Arduino ile Yapan öğrenciler

Yayınlanma: 9 Aralık, 2017 Güncellenme: 5 Aralık, 2018
2017.KB.EGT.006 nolu "Arduino ile Dinleyen Öğrencilerden Yapan Öğrencilere Geçiş"

Devamı için Tıklayın

Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. SPSS ve Arduino özel ilgi alanım.

Yayınlarım

Yayınlanma: 2 Aralık, 2017 Güncellenme: 9 Eylül, 2019
 1. Arslan, K. & Akçelik, M. (2019). Programlama eğitiminde Scratch’in kullanılması: Öğretmen adaylarının tutum ve algıları. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 3(1), 41-61
 2. Arslan, K. (2018). ARDUINO EĞİTİM İÇİN DOĞRU BİR ARAÇ MI?, Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Gece Kitaplığı Yayınevi, Birinci Basım, Nisan, 23-36.
 3. Arslan, Kürşat. (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇSISINDAN İNCELENMESİ: BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. the Journal of Academic Social Sciences. 84. 175-192. 10.16992/ASOS.14455. 
 4. Saltan, F., & Arslan, K. (2017). A comparison of in-service and pre-service teachers’ technological pedagogical content knowledge self-confidence. Cogent Education, 4(1), 1311501.
 5. Arslan, K., & YILDIRIM, S. (2016). Definition of a learning object from perspectives of in-service teachers (Case of Duzce Province). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2).
 6. Arslan, K., & Saltan, F. (2015). Development and Validation of a Computer Education Curriculum Scale (CECS). Participatory Educational Research (PER), Vol. 2(2), pp. 102-111.
 7. Arslan, K., & Yildirim, S. (2010). Elementary School Teachers’ opinions on a Learning Object Repository in Turkey. Journal of Integrated Design and Process Science14(3), 53-61.
Anahtar kelimeler: Kürşat Arslan, 2017, Yayın, Akademik,
Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum. SPSS ve Arduino özel ilgi alanım.

2017 ERASMUS+ projemiz

Yayınlanma: 1 Eylül, 2017 Güncellenme: 10 Nisan, 2019
2017-1-TR01-KA203-046578 EDU-CODE (Increasıng the Competency of Computer Science Teaching Undergraduates on Coding Education)

Başlama Tarihi: 01/09/2017
Bitiş Tarihi: 31/08/2019
Toplam Bütçe: 179.370,00 Avro
Dokuz Eylül Üniveristesi Bütçesi: 53.210,00 Avro

Devamı için Tıklayın

Blog Zaman ne getirirse o!
Bu site Galloglu.com üzerinden, öğrencilerim ve diğer ilgili herkes için online içerik geliştirme amaçlı tasarlanmıştır. Özellikle SPSS ve ARDUINO blog yazıları, sizin bu konuları örnekler üzerinden daha iyi anlamanız için basitleştirilerek anlatılmıştır. Sitede yer alan içerikler, düzenli olarak kontrol edilerek hatalardan kaçınılmaya çalışılmaktadır, diğer taraftan bilgilerin tümüyle doğruluğu garanti edilemez.
Designed and Created by Kursat Arslan. Copyrigt © 2016-2019
Bu site Kürşat Arslan tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Bütün hakları saklıdır.Sitede yer alan bütün içerikler galloglu.com'a aittir.